Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Siewierzu

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Siewierzu przy ul. Kopernika 33

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji), modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych).

Wartość zadania:  96 995,66

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  40 798

Powrót na górę strony