Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z termomodernizacją obiektów w kompleksie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 - etap I

Zakres prac:

Docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem okładziny z blachy z powłoką PVDF, ocieplenie stropu wełną mineralną, ocieplenie stropodachu wełną mineralną i płytami styropapy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i termostatami, modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej, budowę stacji wymienników ciepła (c.o. + c.t + c.w.u.) wraz z orurowaniem, armaturą, automatyką, aparaturą kontrolno-pomiarową i montażem urządzeń sterowania, modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wartość zadania:  20 265 889,23 zł

Kwota dofinansowania NFOŚiGW:  20 042 759,23 zł

  • Przed inwestycją
  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony