Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5

Zakres prac:

Docieplenie w budynkach: administracyjnym z przewiązką, kasyna z łącznikiem (ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu ostatniej kondygnacji).  W/w budynkach dokonano: wymiany okien drewnianych na okna PCV i drzwi starych drewnianych na nowe drzwi alu i PCV, a także zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania (dokonano zakupu i montażu: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów). W całym kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie dokonano modernizacji instalacji c.w.u. - zakupiono i zamontowano kolektory słoneczne oraz pozostałe materiały do budowy instalacji solarnej. 

Wartość zadania:  4 866 373,69

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  2 222 849 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony