Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Modernizacja instalacji c. o. w budynkach (budynek główny administracyjno-biurowy, skrzydło Izba Dziecka, warsztat) Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, ul. Generała Józefa Bema 1

Zakres prac:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów).

Wartość zadania:  755 673,88

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  186 587

Powrót na górę strony