Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Pyskowicach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Pyskowicach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24A

Zakres prac:

Docieplenie budynku (stropu ostatniej kondygnacji budynku A, ścian zewnętrznych, stropodachu budynku B, stropu nad piwnicą, stropodachu poddasza), wymiana  stolarki drzwiowej ze stolarką PCV, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów).

Wartość zadania:  512 254,58

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  140 650

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony