Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, Aleja Piłsudskiego 11

Zakres prac:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów).

Wartość zadania:  434 143,85

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  149 555

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony