Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 9

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów). 

Wartość zadania:  448 264,9

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  152 544

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony