Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

II Komisariat Policji w Częstochowie

Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Bór 14

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian nadziemia, ścian piwnic, stropu ostatniej kondygnacji), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów) oraz modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny.

Wartość zadania:  286 929,05

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  102 915

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony