Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Gaszowicach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 2

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad przejazdem), wymiana 2 bram garażowych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów) oraz zakup i montaż podgrzewaczy wody użytkowej.

Wartość zadania:  139 860,45

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  57 015

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony