Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

IV Komisariat Policji w Rudzie Śląskiej

Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej, ul. Różyckiego 32

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian piwnic, nadziemia, stropodachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów).

Wartość zadania:  169 169,38

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  74 129​ zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony