Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

II Komisariat Policji w Bytomiu

Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji w Bytomiu, ul. Chrzanowskiego 1A

Zakres prac:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów) oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wartość zadania:  263 752,13 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  117 876 zł

Powrót na górę strony