Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Termomodernizacja budynku ''B'' Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 72-74

Zakes prac:

Docieplenie budynku (ścian piwnic, ścian nadziemia i stropodachu).

Wartość zadania:  279 301,87 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  113 328 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony