Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Miejska Policji w Bielsku Białej

Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych z obiektu Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej ul. Wapienna i Piekarska na działce nr 4102/15

Zakres prac:

Wykonanie nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych, dzięki któremu budynek KMP w Bielsku-Białej będzie przyjazny dla środowiska wodnego 
Efekty - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz separatory, rurociągi, studnie

Wartość zadania:  1 749 191,67 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  638 748,08 zł

Powrót na górę strony