Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Zakres prac:

Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw LED oraz prace budowlane i elektryczne w obrębie oświetlenia terenu oraz pozostałe prace demontażowe

Wartość zadania:  1 063 532,47 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  243 483 zł

Powrót na górę strony