Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

Zakres prac:

Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw LED oraz prace budowlane i elektryczne w obrębie oświetlenia terenu oraz pozostałe prace demontażowe

Wartość zadania:  1 286 414,5 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  300 000 zł

Powrót na górę strony