Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Termomodernizacja budynku Stacji Obsługi Transportu w kompleksie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian nadziemia, stropodachu), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów) oraz modernizacja wentylacji mechanicznej (zakup i montaż urządzeń technologicznych wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z pozostałymi robotami w obrębie instalacji wentylacji)

Wartość zadania:  820 176,47​ zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  375 826 zł

Powrót na górę strony