Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Kobiernicach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy ul Żywieckiej 6

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian w gruncie, ścian piwnic, ścian nadziemia), wymiana drzwi na drzwi Alu ocieplone, wymiana stolarki okiennej na okna z profili PVC, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów) oraz przyłącze gazu do budynku i modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł gazowy

Wartość zadania:  662 679,94 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  180 109 zł

Powrót na górę strony