Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Czerwionce

Termomodernizacja budynku bocznego w Komisariacie Policji w Czerwionce - Leszczynach przy ul. 3-go Maja 40

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian w gruncie, ścian nadziemia, stropodachu), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów)

Wartość zadania:  185 718,96 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  86 457 zł

Powrót na górę strony