Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3

Zakres prac:

Docieplenie budynku (stropu ostatniej kondygnacji), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów) oraz węzeł regulacyjny c.o. z automatyką pogodową

Wartość zadania:  107 314,3 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  43 697 zł

Powrót na górę strony