Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

III Komisariat Policji w Częstochowie

Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 98

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian w gruncie, ścian nadziemia stropodachu), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów) oraz węzeł regulacyjny c.o. z automatyką pogodową

Wartość zadania:  453 417,07 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  138 213 zł

  • Stara elewacja
Powrót na górę strony