Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Łazach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Łazach przy ul. Traugutta 15 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

Zakres prac: 

Demontaż oraz utylizacja płyt cementowo-azbestowych (acekol). Docieplenie budynku (ścian w gruncie, ścian nadziemia stropodachu), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup i montaż: grzejników, zaworów termostatycznych i pozostałych materiałów) oraz wymiana osprzętu i orurowania w obrębie kotłowni.

Wartość zadania:  1 201 273,83 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  480 990 zł

Powrót na górę strony