Po pierwsze człowiek - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Po pierwsze człowiek

14 maja 2012 r. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” na udzielenie dofinansowania dla projektu „Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na Śląsku Cieszyńskim”.

 

 

 

 


 

W dniu 14 maja 2012 r. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – Zarządzającym Funduszem Mikroprojektów na udzielenie dofinansowania dla projektu pod tytułem „Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na Śląsku Cieszyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Projekt opiewa na kwotę 26 409,00 EUR, z czego dofinansowanie EFRR stanowi 85% jego wartości w kwocie 22 447,65 EUR. Okres realizacji projektu to lipiec 2012 – kwiecień 2013.
Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa około 680 tysięcy mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego obejmującego obszar geograficzny Euroregionu Śląsk Cieszyński, jak również organizacji i instytucji, które na tym obszarze prowadzą działalność. Cel ów, zostanie zrealizowany poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk polskich i czeskich policyjnych negocjatorów i psychologów. Realizacja działań przewidzianych projektem umożliwi wypracowanie ujednoliconych standardów współpracy, komunikowania się i wymiany informacji w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej, do rozwiązania której potrzebna będzie współpraca sił z obu stron.