Radiowozy hybrydowe dla Śląskiej Policji - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Radiowozy hybrydowe dla Śląskiej Policji

Data publikacji 13.06.2018

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w marcu 2018 roku podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb śląskiej Policji. Etap II”.

 

 

Zakupione pojazdy z napędem hybrydowym użytkowane będą w dużych aglomeracjach woj. śląskiego charakteryzujących się znacznym natężeniem ruchu. Pojazdy będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem tzn. do realizacji zadań, jakie przed policją zostały postawione mocą przepisów ustawy o Policji.

W wyniku realizacji zadania Śląska Policja uzyska: efekt rzeczowy w postaci 43 sztuk samochodów z napędem hybrydowym spełniających normę emisji zanieczyszczeń EURO6 oraz efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.


 

Realizacja zadania: 2018 rok

Całkowita wartość zadania: 3.940.477,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.176.000,00 zł