Ekologiczna akcja edukacyjno-informacyjna - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Ekologiczna akcja edukacyjno-informacyjna

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Ekologiczna akcja edukacyjno-informacyjna realizowana przez Zespoły Konne Śląskiej Policji przyczyniająca się do walki antysmogowej”.

 

Celem zadania jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukształtowanie postaw ekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach zadania planuje się:

- zakup 2 koni dla Zespołów Konnych KMP Chorzów i KMP Częstochowa

- przeprowadzenie warsztatów dla 1000 osób (w dwóch lokalizacjach: KMP Chorzów, KMP Częstochowa)

- przeprowadzenie 40 konkursów

- zakup nagród na cele konkursów

 

 

Realizacja zadania: 2018 rok

 

Całkowita wartość zadania: 76.000,00 

 

Wartość dofinansowania: 21.500,00