Zespoły Konne garnizonu śląskiej Policji - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Zespoły Konne garnizonu śląskiej Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Realizacja programu edukacji ekologicznej, wdrożenie kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnej przez Zespoły Konne garnizonu śląskiej Policji”.

 

Celem zadania jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukształtowanie postaw ekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach zadania planuje się:

- zakup 3 koni dla Zespołów Konnych KMP Chorzów i KMP Częstochowa

- przeprowadzenie warsztatów dla 900 osób (w dwóch lokalizacjach: KMP Chorzów, KMP Częstochowa)

- przeprowadzenie 36 konkursów

- zakup nagród na cele konkursów

 

 

Realizacja zadania: 2017 rok

 

Całkowita wartość zadania: 55.800,00

 

Wartość dofinansowania: 27.900,00