Fundusze pomocowe

Wyróżnienie EURO–NAJki dla projektu "Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza"

W dniu 28 sierpnia br. w Jasienicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w ubiegłej perspektywie finansowej w przedmiotowym Euroregionie zrealizowała dwa mikroprojekty: „Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na Śląsku Cieszyńskim” oraz „Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza”. Zarządzający Funduszem Mikroprojektów podjęli decyzję o uhonorowaniu drugiego z projektów wyróżnieniem Euro-NAJki w kategorii Najciekawszy mikroprojekt spoza obszaru wsparcia – Najlepszy mikroprojekt o charakterze edukacyjnym.