Wyróżnienie dla projektu zrealizowanego przez KWP w Katowicach! - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Wyróżnienie dla projektu zrealizowanego przez KWP w Katowicach!

Projekt pt. „Współpraca Policji polskiej i słowackiej w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego” realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Żylinie w latach 2010-2011 został wyróżniony przez Euroregion Beskidy podczas Gali Projektów tegoż Euroregionu nagrodą specjalną za wybitny wkład i zaangażowanie w realizację projektu.


Przedmiotowy projekt był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 i przyczynił się do budowania współpracy oraz nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami polsko – słowackiego pogranicza z wykorzystaniem funduszy unijnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Słowa podziękowania należy skierować zarówno do autora przedmiotowego projektu, jak również do osób, które stworzyły zespół ds. realizacji tegoż przedsięwzięcia. 

Ładowanie odtwarzacza...