Psycholodzy policyjni

Psychologia policyjna stosowana

Celem specjalizacji PPS jest stosowanie wiedzy psychologicznej przy realizowaniu ustawowych zadań Policji: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz adminstracyjno-porządkowych. W obszarze psychologii policyjnej stosowanej pracują wyłącznie funkcjonariusze Policji.

Służba kryminalna

      Psychologowie współpracują z funkcjonariuszami w zakresie przygotowywania oraz realizacji czynności dochodzeniowo - śledczych i operacyjno – rozpoznawczych m.in.:

  • opracowywanie taktyki czynności procesowych,
  • analiza profilu szczególnego (sporządzanie profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw),
  • sporządzanie portretów psychologicznych osób zaginionych,
  • wspomaganie planowania przedsięwzięcia werbunkowego w zakresie danych psychologicznych, np. sporządzanie portretów psychologicznych figurantów.
  • opracowywanie taktyki rozmowy werbunkowej.

  Służba prewencyjna

      Psychologowie współuczestniczą w działaniach w zakresie zapobiegania przestępstwom  i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej poprzez udział w opracowywaniu lub opiniowaniu programów prewencyjnych i profilaktycznych, udział w akcjach lub operacjach policyjnych. Współpracują jako konsultanci z negocjatorami policyjnymi a także z Zespołami Antykonfliktowymi Policji.

      Psycholodzy ze tej specjalizacji prowadzą również szkolenia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii policyjnej stosowanej przekładając wiedzę psychologiczną na  codzienna służbę. Proponowane tematy:

  • Dla służby kryminalnej: warsztat pn.: „Wszyscy kłamią. Psychologia kłamstwa w przesłuchaniu sprawcy/ofiary przestępstwa. Wykorzystanie poligrafu jako metody badawczej”
  • Dla służby prewencyjnej: warsztat pn.: „ABC  - nowoczesnego dzielnicowego”
Powrót na górę strony