Psychologia policyjna stosowana - Psycholodzy policyjni - Policja Śląska

Psycholodzy policyjni

Psychologia policyjna stosowana

Celem specjalizacji PPS jest stosowanie wiedzy psychologicznej przy realizowaniu ustawowych zadań Policji: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz adminstracyjno-porządkowych.

Psycholog tej specjalizacji może występować w charakterze funkcjonariusza Policji posiadającego wiadomości specjalne lub w roli biegłego psychologa sądowego. Psychologowie PPS prowadzą również szkolenia z zakresu umiejętności i wiedzy psychologicznej przydatnych w realizacji ustawowych zadań.