Wiadomości

Katowicka odsłona kampanii „Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem”

Data publikacji 17.05.2019

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w , przy wsparciu kolegów z komendy wojewódzkiej oraz Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, zorganizowali spotkanie w ramach kampanii informacyjnej „Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem”. To projekt adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stoją przed trudnym wyborem kariery zawodowej. Działania podejmowane podczas tego projektu, mają przybliżyć młodym ludziom charakter służby w Policji oraz pokazać, jak wygląda proces rekrutacji.

W Rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach kampanii „Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem”. Organizatorem spotkania byli policjanci z katowickiej komendy miejskiej. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni nauczyciele i uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, katowickiego XV Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie TEB Edukacja z siedzibą w Katowicach. Podczas spotkania mundurowi opowiadali o charakterze pełnionej przez nich służby. Zaproszonych uczestników przywitał pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Katowicach nadkom. Tomasz Ciepał, który jednocześnie rozpoczął spotkanie.

O systemie naboru oraz warunków, jakie musi spełnić potencjalny kandydat do służby, opowiedział podinsp. Andrzej Sira z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach. W dalszej kolejności głos zabrał przewodnik psa służbowego z katowickiej komendy, który opowiedział o charakterystyce służby z czworonogiem, systemie szkolenia oraz rodzajach służby wykonywanej przez psy policyjne. Następnie głos zabrali dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Katowicach, którzy opowiedzieli o swojej służbie oraz aplikacjach „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Tajniki służby w ruchu drogowym zdradził natomiast podkom. Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego z katowickiej komendy wojewódzkiej. Kolejne wystąpienie przygotowane zostało przez policjanci z oddziału prewencji w Katowicach. Prócz omówienia zadań i charakterystyki służby, zaprezentowali oni sprzęt i uzbrojenie. O profilaktyce społecznej w Policji opowiedzieli nadkom. Paweł Warchoł oraz st. sierż. Łukasz Oślizło z Zespołu Profilaktyki Społecznej katowickiej komendy. Spotkanie zakończyło wystąpienie st. sierż. Tomasza Witańskiego z Referatu do Spraw Nieletnich KMP w Katowicach, który opowiedział o swoim zamiłowaniu i pasji związanej z kolekcjonowaniem eksponatów i dokumentów z okresu funkcjonowania Policji Województwa Śląskiego. Policjant zaprezentował się w umundurowaniu tej nieistniejącej już formacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się i sfotografować z wyposażeniem udostępnionym przez funkcjonariuszy.

Było to kolejne i z całą pewnością nie ostatnie tego typu spotkanie, realizowane w ramach kampanii „Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem”.

 • Na zdjęciu widać policjanta który mówi na mównicy
 • Na zdjęciu widać policjanta mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice w tel wyświetlają się slajdy
 • Na zdjęciu widać policjantów siedzących na krzesłach a za nimi siedzą uczniowie klas mundurowych, przed nimi na stoliku leży uzbrojenie i sprzęt policyjny
 • Na zdjęciu widać policjanta mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice, w tel wyświetlany jest film
 • Na zdjęciu widać policjanta przewodnika psa mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice.
 • Na zdjęciu widać dzielnicowych mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice.
 • Na zdjęciu widać policjanta ruchu drogowego mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice.
 • Na zdjęciu widać policjantów mówiących z mównicy do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice
 • Na zdjęciu widać policjanta mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice.
 • Na zdjęciu widać policjanta mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice.
 • Na zdjęciu widać policjanta w mundurze Policji Śląskiej mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice.
 • Na zdjęciu widać policjanta w mundurze Policji Śląskiej mówiącego do zgromadzonych w rotundzie KWP Katowice.
 • Na zdjęciu widać policjantów pokazujących policyjny sprzęt uczniom klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać policjantów pokazujących policyjny sprzęt uczniom klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać policjantów pokazujących policyjny sprzęt uczniom klas mundurowych