Konsultacje społeczne - Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie - Policja Śląska

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Konsultacje społeczne

W dniu 28 lutego 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wdrażanej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. W spotkaniu z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach uczestniczyli przedstawiciele szkół

 

Konsultacje społeczne dot. kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”


 


 


 

W dniu 28 lutego 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wdrażanej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. W spotkaniu z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach uczestniczyli przedstawiciele szkół mundurowych z terenu woj. śląskiego: ZSZ nr 2 w Knurowie ZS nr 1 w Myszkowie, ZS nr 3 w Jastrzębiu Zdroju, ZS w Wojkowicach, PZS w Lędzinach, ZSP w Jaworznie oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W pierwszej części spotkania podinsp Włodzimierz Mogiła przedstawił uczestnikom koncepcję wspólnego działania w ramach tego przedsięwzięcia a następnie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawione zostały główne założenia i cele wdrażanej w życie kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Głos podczas spotkania zabrał również Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach mł. insp. Tomasz Michalczyk, który zachęcił do wymiany poglądów i przedstawił dotychczas wypracowane propozycje projektów.

W dalszej części spotkania podczas burzliwej dyskusji podjętej przez przedstawicieli poszczególnych szkół, wskazane zostały zostały koncepcje narzędzi i sposobów dotarcia do odbiorców kampanii czyli młodych kierowców. Przedstawione propozycje obejmowały szeroki zakres możliwości oddziaływania na tą grupę uczestników ruchu drogowego z których niewątpliwie te najlepsze i możliwe do wdrożenia będą realizowane.