Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

„Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

W dniu 21 lutego 2012 r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach uczestniczyli w inauguracji kampanii skierowanej do młodych kierowców p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

 


 


 

W dniu 21 lutego 2012 r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach uczestniczyli w inauguracji kampanii skierowanej do młodych kierowców p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, którą na terenie Rybnika patronatem objął Prezydent Miasta - Adam Fudali jak i Starosta Powiatu Rybnickiego - Damian Mrowiec. Uczestnikami tego spotkania byli uczniowie klas maturalnych rybnickich szkół w liczbie ponad 700 osób. Otwarcia, a zarazem zainaugurowania przedmiotowej kampanii na terenie Rybnika dokonał Komendant Miejski Policji w Rybniku - insp. Krzysztof Sowula. Następnie głos zabrała Zastępca Prokuratora Rejonowego w Rybniku Pani Malwina Pawela–Szyndzielorz przedstawiając zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa w komunikacji. W dalszej części spotkania Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach Pan Roman Bańczyk przybliżył młodym adeptom kierownicy zasady i kryteria przeprowadzania państwowych egzaminów na prawo jazdy. Zaproszony ksiądz - Karol Matery przedstawił aspekty moralne i odpowiedzialność za swoje czyny uczestnika ruchu drogowego. Kolejnym etapem seminarium była prezentacja multimedialna pt. „Masz jedno życie”. Podsumowując przedmiotowe spotkanie przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach podziękował za zorganizowanie tego przedsięwzięcia wyrażając nadzieję na owocną i aktywną współpracę w realizowanych zadaniach w zakresie przedmiotowej kampanii. Na koniec uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać koncertu młodzieżowego zespołu z Rybnika.