Z młodzieżą o bezpieczeństwie - Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie - Policja Śląska

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Z młodzieżą o bezpieczeństwie

Bieruńscy policjanci, wspólnie z mundurowymi z KWP w Katowicach, zorganizowali spotkanie z młodzieżą powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Stróże prawa przygotowali dla uczniów ciekawe prelekcje na temat bezpieczeństwa młodych kierowców w ruchu drogowym i problematyki związanej z uzależnieniami. Spotkanie uatrakcyjniły występy grupy PaT z Rudy Ślaskiej i koncert zespołu "Need for Strings".

Wczoraj w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu policjanci spotkali się z uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Impreza miała charakter edukacyjno – profilaktyczny, a ukierunkowana była na promowanie pozytywnych zachowań wobec zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym młodych kierowców i pieszych uczestników ruchu drogowego. Przyświecały jej hasła dwóch kampanii związanych z tematyką spotkania: "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" i "Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj". Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w ciekawy i przystępny sposób omówili założenia tych kampanii. Podczas prelekcji zaprezentowali filmy, zdjęcia i dane statystyczne, które przybliżyły młodym ludziom niebezpieczeństwa wynikające z braku doświadczenia, brawury i fantazji, którą nie zawsze należy się kierować. Policjanci ostrzegali przed nieprzemyślanymi zachowaniami, które często są nieodwracalne i niosą za sobą przykre skutki. Z wielkim entuzjazmem młodzież obejrzała też etiudę artystyczną w wykonaniu ich rówieśników z rudzkiej grupy PaT, a także świetnie bawiła się przy rockowych dźwiękach wydobytych z instrumentów smyczkowych przez zespół "Need for Strings". Patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Bieruniu.