Punkty karne

CO ZROBIĆ JEŚLI POPEŁNILIŚMY WYKROCZENIE I NIE CHCEMY UTRACIĆ UPRAWNIEŃ KIEROWCY

Paragraf 8 Rozporządzenia (zgodnie z art 130 ust.3 ustawy PoRD) umożliwia kierowcy (naruszającemu przepisy ruchu drogowego) wzięcie udziału w specjalnym

szkoleniu organizowanym przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i zmniejszyć ilość zgromadzonych punktów. Uczestniczenie

w szkoleniu organizowanym przez WORD (w całym kraju) umożliwia zredukowanie sumy posiadanych punktów.

Jednak, aby było to możliwe należy pamiętać o tym, że:

● w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy przed jego rozpoczęciem nie dopuścili się naruszeń, za które należy przypisać więcej niż 24 pkt i nie mniej

niż 6 pkt (przekroczenie limitu 24 pkt powoduje skierowanie na powtórny egzamin);

ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie pierwszego roku od czasu otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy;

● odbycie szkolenia daje podstawę do do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć;

● szkolenie odbywa się na koszt własny uczestnika,

● w szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na terenie województwa śląskiego szkolenia organizowane są przez:

WORD w Bielsku-Białej przy ul. Aleja Armii Krajowej 220A, tel. (033) 829-65-90, 815-09-81,

adres internetowy: http://www.word.bielsko.pl,

WORD w Częstochowie przy ul. Hallera 1, tel.(034) 361-60-09, 361-65-38,

adres internetowy: http://www.word.czest.pl,

WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78 tel. (032) 359-30-07,

adres internetowy: http://www.word.katowice.pl.