Inna, niż dotychczas, forma doskonalenia - Policja autostradowa - Policja Śląska

Policja autostradowa

Inna, niż dotychczas, forma doskonalenia

20 września w Komisariacie Autostradowym Policji w Gliwicach prowadzone było szkolenie zawodowe policjantów na temat obsługi zdarzeń drogowych.

20 września 2013 r. w Komisariacie Autostradowym Policji w Gliwicach prowadzone było szkolenie zawodowe policjantów na temat obsługi zdarzeń drogowych. Przyswajali oni wiedzę teoretyczną dotyczącą podstaw prawnych, dokumentowania oraz zabezpieczania technicznego na miejscach zdarzeń drogowych. Po omówieniu zagadnień teoretycznych przystąpiono do zadań praktycznych wykorzystując w tym celu wykonaną wcześniej profesjonalną makietę z czterema odcinkami autostrady oraz modele pojazdów. Ćwiczenia polegały na sporządzeniu dokumentacji w postaci: zdjęć fotograficznych, szkiców miejsca wypadku drogowego, oględzin miejsca wypadku drogowego oraz notatki urzędowej. Dodatkowym utrudnieniem w całej pracy było przeliczanie skali z 1:50 do 1:200. Zadaniem czterech grup trzy osobowych była obsługa czterech wypadków w kategorii: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze zmianą pasa ruchu, nieprawidłowe włączanie się do ruchu, nieprawidłowe cofanie na autostradzie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego. Policjanci poradzili sobie bez problemów z wym. kategoriami zdarzeń, a sporządzone dokumenty były na dobrym poziomie.