Współpraca ze Szkołą Policji w Katowicach - Policja autostradowa - Policja Śląska

Policja autostradowa

Współpraca ze Szkołą Policji w Katowicach

Na podstawie porozumienia pomiędzy Komendantem Szkoły Policji i Komisariatu rozpoczął się cykl szkoleń, zaakceptowany przez Śląskiego Komendanta Policji, prowadzony przez pracownika Zakładu Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach

W dniu 14.03.2013 r w Komisariacie Autostradowym Policji w Gliwicach, na podstawie porozumienia pomiędzy Komendantem Szkoły Policji i Komisariatu rozpoczął się cykl szkoleń, zaakceptowany przez Śląskiego Komendanta Policji, prowadzony przez pracownika Zakładu Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach. Szkolenie ma na celu przekazanie i utrwalenie wiedzy na tematy prawne, ściśle związane z ruchem drogowym, szczególnie wobec nowo przyjętych policjantów. Przewidywany czas szkoleń to 5 ośmio godzinnych zajęć.