Szkolenie polskich i czeskich policjantów - Policja autostradowa - Policja Śląska

Policja autostradowa

Szkolenie polskich i czeskich policjantów

Policjanci z Komisariatu Policji Autostradowej w Gliwicach uczestniczyli w kursie specjalistycznym dotyczącym współpracy międzynarodowej. Celem szkolenia było zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i przepisami ruchu drogowego

Policjanci z Komisariatu Policji Autostradowej w Gliwicach uczestniczyli w kursie specjalistycznym dotyczącym współpracy międzynarodowej. Odbył się on w miejscowości Frydek-Mistek na terenie Republiki Czeskiej. Celem szkolenia było zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i przepisami ruchu drogowego, które mają ułatwić pracę podczas wspólnych patroli.

 

 

W związku z otwarciem kolejnego odcinka autostrady A1 łączącej Polskę z Republiką Czeską, 17 policjantów z Komisariatu Policji Autostradowej w Gliwicach uczestniczyło w kursie specjalistycznym dotyczącym współpracy międzynarodowej. Odbył się on w miejscowości Frydek-Mistek na terenie Republiki Czeskiej. W trakcie szkolenia polscy stróże prawa odwiedzili Komisariat Autostradowy Policji w Ostrawie, a następnie wspólnie z czeskimi policjantami odbyli przeszkolenie niezbędne do międzynarodowej współpracy w strefach nadgranicznych. Celem szkolenia było zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i przepisami ruchu drogowego, które mają ułatwić pracę podczas wspólnych patroli. W trakcie szkolenia polscy i czescy policjanci mieli okazję wymienić doświadczenia i uwagi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w strefach przygranicznych. Polscy policjanci w ramach szkolenia zaprezentowali wyposażenie specjalistycznego radiowozu Ekip Techniki Drogowej i Ekologii wykorzystywanego na śląskich drogach do kontroli stanu technicznego.