„Życie najcenniejszym darem, chrońmy Go” - Bezpieczeństwo pieszych 2017 - Policja Śląska

Bezpieczeństwo pieszych 2017

„Życie najcenniejszym darem, chrońmy Go”

Zainaugurowany w 2014 roku projekt „Życie najcenniejszym darem, chrońmy Go”, w jednym z głównych swoich założeń miał na celu promowanie widoczności pieszych w ruchu drogowym. W trakcie spotkań - szkoleń księży i duchownych - przedstawiano zagrożenia wynikające z braku widoczności na drodze. Rekomendowano stosowanie elementów odblaskowych jako ideę odblasku ratującego życie.

W trakcie realizacji projektu w zindywidualizowany sposób pokazywano efekt zastosowania elementu odblaskowego, jak również jego braku. Duchowni i księża biorący udział w dotychczasowych szkoleniach, mając do dyspozycji specjalnie dla nich opracowane materiały edukacyjne, przekazywali zdobytą wiedzę wiernym i jednocześnie dystrybuowali wśród nich elementy odblaskowe. Do chwili obecnej przeszkolono w tym względzie duchownych w archidiecezjach katowickiej i sosnowieckiej, natomiast w tym roku szkolenia te będą kontynuowane w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Oprócz promowania bezpiecznych zachowań na drodze, bardzo istotnym elementem tych spotkań, były szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W takiej też dotychczas przyjętej konwencji szkolenia te są kontynuowane.

  • „Życie najcenniejszym darem, chrońmy Go”
  • „Życie najcenniejszym darem, chrońmy Go”