Śląska policja przypomina o odblaskach - Bezpieczeństwo pieszych 2017 - Policja Śląska

Bezpieczeństwo pieszych 2017

Śląska policja przypomina o odblaskach

W minioną sobotę w kościołach stacyjnych ulokowanych wzdłuż linii granicznej na obwodzie Polski, modlili się pielgrzymi z całej Polski. Wierni udali się następnie pieszo do wyznaczonych, tzw. „stref modlitwy”, umiejscowionych na granicy kraju. W modlitwach różańcowych na terenie naszego garnizonu udział wzięło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, które poruszały się nie tylko autokarami, ale i samochodami oraz pieszo. Nad ich bezpieczeństwem czuwali śląscy policjanci.

Należy zdać sobie sprawę, że specyfika wąskich i krętych dróg górskich, niejednokrotnie bez możliwości korzystania z chodników dla pieszych, stwarza zwiększone zagrożenie dla uczestników ruchu, zwłaszcza w okresie jesiennym. Wcześniej zapadający zmrok, mżawki bądź obfite opady deszczu, a do tego ciemne ubrania pieszych nie ułatwiają zadania kierowcom. Przeciwdziałając przewidywanym zagrożeniom, śląscy policjanci wzięli aktywny udział w zabezpieczeniu przejść z kościołów do punktów modlitewnych wyznaczonych na granicy państwa. Oprócz tego, stróże prawa podjęli działania profilaktyczno-edukacyjne jeszcze przed wyjściem na trasę w kościołach, podczas mszy świętych. Zwracali się do uczestników uczestników spotkania z apelem o dbałość nie tylko o własne zdrowie i życie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. O tym jak duży wpływ na bezpieczeństwo mają odblaski oraz możliwych zachowaniach kierujących, mogli przekonać się wierni niektórych wytypowanych kościołów w powiecie cieszyńskim, m.in. w miejscowości Puńców i Leszna Górna. Podczas spotkania z przedstawicielami policji otrzymali również elementy odblaskowe, z którymi udali się w dalszą drogę. Obecność mundurowych, którzy w sposób niekonwencjonalny z kościelnych ołtarzy promowali bezpieczeństwo w komunikacji drogowej, spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników.