Policjanci u dzieci w klubie tańca - Bezpieczeństwo pieszych 2017 - Policja Śląska

Bezpieczeństwo pieszych 2017

Policjanci u dzieci w klubie tańca

Data publikacji 14.07.2017

W tym tygodniu Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, w ramach działań "Bezpieczne Wakacje", zainicjował serię spotkań z dziećmi i młodzieżą przebywającymi na zorganizowanym zbiorowym wypoczynku na terenie województwa śląskiego. Pierwszym obozem, który gościł przedstawiciela śląskiej drogówki, jednoczenie zmagając się z wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sprawdzając swoje umiejętności w zakresie manewrowania i pokonywania przeszkód na rowerach, był Klub Tańca Carmen.