Bezpieczna droga do szkoły - 2016 - rok pieszego - Policja Śląska

2016 - rok pieszego

Bezpieczna droga do szkoły

Dzisiaj w Zespole Szkół w Czeladzi odbyło się podsumowanie działań śląskiej drogówki prowadzonych w ramach Bezpiecznej drogi do szkoły. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przystąpili do sprawdzianu z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i praktycznych umiejętności jazdy na rowerze. Podczas spotkania podsumowano również konkurs plastyczny, który przeprowadzono pod hasłem „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo”.

W Zespole Szkół w Czeladzi odbyło się podsumowanie działań  śląskiej drogówki prowadzonych w ramach Bezpiecznej drogi do szkoły.  Policjanci spotkali się z uczniami najmłodszych klas. Podczas prelekcji podinsp. Włodzimierz Mogiła omówił przepisy, jakie powinny przestrzegać dzieci w trakcie drogi do szkoły oraz podkreślił fundamentalne zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zachęcał również dzieci do noszenia elementów odblaskowych i przypominał o obowiązku korzystania z fotelików w samochodzie. Podczas konkursu uczniowie wykazali się znajomością przepisów i bezpiecznego, natomiast do konkursu plastycznego przystąpiło kilkadziesiąt dzieci, wystawiając swoje prace   w konkursie pt. „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo”. Najlepsi uczestnicy zostali wyróżnieni  nagrodami rzeczowymi.
Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów podczas spotkań z policjantami, znajdzie odzwierciedlenie podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.