Doświetlania przejść dla pieszych - 2016 - rok pieszego - Policja Śląska

2016 - rok pieszego

Doświetlania przejść dla pieszych

Tragiczny bilans śmiertelnych potrąceń na pasach spowodował konieczność podjęcia specjalnych działań związanych bezpieczeństwem pieszych użytkowników dróg. W katowickiej komendzie wojewódzkiej policji odbyło się spotkanie policjantów i zarządców dróg, podczas którego przedstawiono i omówiono projekt doświetlania oznakowanych przejść dla pieszych.

Ostatnie miesiące 2015 roku na śląskich drogach były szczególnie tragiczne w zakresie bezpieczeństwa pieszych. Przechodnie wielokrotnie byli śmiertelnie potrącani na oznakowanych przejściach dla pieszych. Niepokojący bilans tych zdarzeń spowodował konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań i przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych użytkowników dróg. 13 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące prawidłowego doświetlania oznakowanych przejść dla pieszych. W wydarzeniu uczestniczyli policjanci oraz przedstawiciele zarządców dróg. Wykład na temat doświetlenia referował inż. Bogdan Mężyk reprezentujący inicjatywę pod nazwą „Biuro bezpieczne przejście”. Przedstawione nowatorskie rozwiązania w obszarze doświetlania przejść dla pieszych w ocenie zarządców dróg i policjantów były interesujące. Być może w niedługim czasie pomysł znajdzie zastosowanie na śląskich drogach.