Śląska drogówka wkroczyła do tramwajów - 2015 - rok pieszego - Policja Śląska

2015 - rok pieszego

Śląska drogówka wkroczyła do tramwajów

Śląska drogówka promując bezpieczne zachowania na drogach systematycznie poszukuje nowych kanałów dotarcia do użytkowników dróg .Tym razem w ramach współpracy z TV „M” - (telewizja mobilna w tramwajach ) w październiku będą emitowane spoty reklamowe oraz filmy edukacyjne o bezpieczeństwie, wskazujące na zagrożenia w ruchu drogowym. Tym samym podczas podróży umożliwimy pasażerom zapoznanie się z istotnymi informacjami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego poruszania się po drodze.