Seminarium w Czeladzi - 2015 - rok pieszego - Policja Śląska

2015 - rok pieszego

Seminarium w Czeladzi

W dniu 7 stycznia 2015 roku w Kolegium Służb Pracowniczych w Czeladzi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach zainaugurowali działania profilaktyczno-edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa pieszych. Uczestnikami seminarium byli słuchacze Uniwersytetu III Wieku z Czeladzi. Policjanci przedstawili stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na śląsku ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i wskazaniem zagrożeń na jakie są narażeni uczestnicząc w komunikacji drogowej.

 W trakcie wykładu zaakcentowano fakt wprowadzenia w sierpniu 2014r obowiązku posiadania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym, promując jednocześnie zalety posiadania odblasków.

W spotkaniu oprócz słuchaczy wziął udział Pan Zbigniew Szaleniec Burmistrz Miasta Czeladź oraz Wice Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi Pan Dominik Penar. Po spotkaniu uczestnicy spotkania otrzymali ekologiczne torby na zakupy z odblaskowymi aplikacjami zakupionymi ze środków Rządowego programu „Razem Bezpiecznie”. Spotkanie z seniorami cieszyło się ogromnym zainteresowaniem potwierdzającym potrzebę organizacji tego rodzaju wykładów