2014 - rok pieszego

I etap szkoleń "Życie najcenniejszym darem – chrońmy Go" za nami

Zakończył się pierwszy etap szkoleń z zakresu ruchu drogowego i pierwszej pomocy dla księży diecezji sosnowieckiej. W trakcie pięciu spotkań przeszkolono łącznie 104 duszpasterzy. Po przerwie związanej ze świętami Bożego Narodzenia szkolenia będą kontynuowane.

         W związku z rozpoczynającym się w kościele katolickim okresem adwentowym, a tym samym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia, pierwszy etap szkoleń dla księży i duchownych realizowanych w ramach projektu „Życie najcenniejszym darem chrońmy Go”, został zakończony. Łącznie podczas pięciu spotkań przeszkolonych zostało 104 księży Diecezji Sosnowieckiej. W potkaniach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Fundacji Tauron oraz księża reprezentujący 23 dekanaty Diecezji Sosnowieckiej. Podczas szkoleń poruszano tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podstawowe przepisy prawne - w tym ważność i zalety używania elementów odblaskowych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

        Wraz z zakończeniem kolędowania w domach wiernych, rozpocznie się drugi etap szkoleń księży.