„Życie najcenniejszym darem chrońmy Go” - 2014 - rok pieszego - Policja Śląska

2014 - rok pieszego

„Życie najcenniejszym darem chrońmy Go”

Dzisiaj w Domu św. Józefa w Będzinie odbyło się pierwsze, inauguracyjne szkolenie duchownych z Diecezji Sosnowieckiej. Spotkania realizowane są w ramach projektu „Życie najcenniejszym darem chrońmy Go”. W piątek zostało podpisane porozumienie dot. jego realizacji, pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinspektorem Krzysztofem Jaroszem, Kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Mariuszem Karasiem oraz Dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Arturem Borowiczem.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli m.in. Biskup sosnowiecki dr Grzegorz Kaszak, Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Artur Borowicz, Prezes zarządu Fundacji Tauron Paweł Gniadek oraz dyrektorzy 23 dekanatów Diecezji Sosnowieckiej.
Szkolenie rozpoczął Biskup dr Grzegorz Kaszak przedstawiając założenia i cele projektu. W dalszej części spotkania prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie przedstawiciele pogotowia ratunkowego przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony duchownych, którzy zadając pytania dotykali wiele zagadnień z obszaru ruchu drogowego