Bezpieczny senior - 2014 - rok pieszego - Policja Śląska

2014 - rok pieszego

Bezpieczny senior

Policjanci z katowickiej drogówki spotkali się ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku Białej. Bezpieczeństwo seniorów to główny temat zajęć przygotowany przez mundurowych. Stróże prawa zachęcali słuchaczy do aktywnego udziału w kampanii „Kieruj się rozsądkiem”.

Wczoraj na zaproszenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, policjanci spotkali się ze studentami - seniorami. W spotkaniu z mundurowymi uczestniczyło blisko 200 słuchaczy. Podczas wykładu przedstawiono uczestnikom spotkania założenia kampanii społecznej „Żeby Być – Trzeba Żyć – Rok Pieszego 2014” oraz „Kieruj się rozsądkiem”. Seniorzy byli bardzo zainteresowani kwestiami bezpieczeństwa, na które oni sami mają bezpośredni wpływ. Dlatego też zwrócono szczególna uwagę na bezpieczeństwo pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych oraz w rejonie skrzyżowań. Omówiono kwestie dotyczące uczestnictwa w zdarzeniach drogowych osób starszych. Mundurowi podkreślili, że osoby starsze i ich zachowanie na drogach mają ogromny wpływ na kształtowanie w młodym pokoleniu bezpiecznych postaw. Spotkanie wzbudziło wiele emocji i pytań, które nie pozostały bez odpowiedzi. Na zakończenie spotkania, każdemu z uczestników wykładu przekazano elementy odblaskowe, pamiątkowe upominki oraz kilkaset płyt z filmem profilaktycznym pt. „Coś przerwało”.