Międzynarodowa współpraca Policji - 2014 - rok pieszego - Policja Śląska

2014 - rok pieszego

Międzynarodowa współpraca Policji

Data publikacji 28.03.2014

Wczoraj policjanci ze śląskiej drogówki wzięli udział w spotkaniu z władzami samorządowym i mieszkańcami Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki w czeskim Trincu. W ramach wymiany doświadczeń mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza odbyła się debata pod hasłem: „Prewencja zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców”. Tematem rozmów był rozwój współpracy między sąsiednimi regionami w zakresie zwalczania przestępczości oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wzięli udział w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki. Spotkanie zostało zorganizowane w czeskiej miejscowości Strinec. Stowarzyszenie współpracuje z polskim Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze w zakresie profilaktyki, ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego Euroregionu Śląsk Cieszyński. W trakcie spotkania policjanci omówili prowadzoną przez Śląską Policję kampanię profilaktyczną „Rok pieszego”, która ukierunkowana jest na poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Uczestnicy debaty mogli zobaczyć dotychczasowy przebieg kampanii, jej podstawowe cele i założenia oraz uzyskane efekty poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie śląskich dróg. Policjanci z Katowic wręczyli organizatorom oraz zgromadzonym gościom płytę z filmem profilaktycznym pt.: „Bez powrotu”, który został zrealizowany przy współpracy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach