Bezpieczna droga do szkoły 2013r. - 2013 - rok pieszego - Policja Śląska

2013 - rok pieszego

Bezpieczna droga do szkoły 2013r.

W dniu 2 września 2013 w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic uczestniczyli w uroczystych apelach inaugurujących rok szkolny 2013/14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych i Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej.

Wystąpienia policjantów skierowane były do wszystkich uczniów i opiekunów przypominając uczniom o zasadach stanowiących o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Policjanci zwrócili również uwagę biorącym udział w apelu rodzicom i opiekunom na podstawowe zasady ruchu drogowego, które powinny im towarzyszyć podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.
Kontynuacja spotkania odbyła się w dniu 5 września br., podczas którego przeprowadzono zajęcia dla uczniów klas najmłodszych a następnie klas gimnazjalnych. Prelekcja przeprowadzona z uczniami I-III klas miała na celu nauczyć ich, jak powinni się zachowywać na drodze. Podczas zajęć specjalnie na tą okazję sprowadzona została sygnalizacja świetlna z sygnałem akustycznym umożliwiającym przygotowanie praktyczne osób niedowidzących do uczestnictwa w ruchu drogowym.
W innym aspekcie bezpieczna droga do szkoły została podkreślona podczas spotkania z młodzieżą gimnazjalną. Tu dyskusja samoistnie została skierowana na problematykę alkoholową oraz substancji psychoaktywnych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się próby i eksperymenty przeprowadzane z wykorzystaniem alko-gogli. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały profilaktyczne.