Motocykl i Quad - 2013 - rok pieszego - Policja Śląska

2013 - rok pieszego

Motocykl i Quad

W dniach 3, 4,10,11 sierpnia br. na terenie Dąbrowy Górniczej, Żywca, Częstochowy, Cieszyna oraz Zawiercia przeprowadzone były wzmożone działania policyjne ukierunkowane na kontrole motocyklistów i quadowców p n „motocykl i quad”.

Celem działań było m.in. eliminowanie z ruchu kierujących motocyklami, którzy stylem jazdy bądź stanem technicznym pojazdów naruszają obowiązujące przepisy. W trakcie działań policjanci kontrolowali kierujących pojazdami typu „quad” poruszających się po terenach po, których ruch pojazdów jest zabroniony.
W czasie działań przeprowadzono 263 kontrole motocyklistów, które zakończyły się nałożeniem 46 mandatów karnych, zastosowano 19 pouczeń, skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu oraz zatrzymano 22 dowody rejestracyjne motocykli. Ponadto w trakcie działań przeprowadzono 5 kontroli pojazdów typu „quad” stosując 2 mandaty karne oraz 1 pouczenie, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne pojazdów typu „quad” .